Realizačný projekt

Predstavte si miesto, kde trávite tie najcennejšie chvíle s ľuďmi, na ktorých Vám záleží. Už viac nemusíte snívať, my Vám ho vytvoríme.

Prečo realizačný projekt od nás?

Spracovaním informácií pre vás pripravíme  návrh interiéru, ktorý bude zahŕňať realistické vizualizácie a základné technické riešenia. Počas procesu tvorby priestoru budeme  s vami neustále v kontakte, kvôli pohotovému zapracovaniu prípadných pripomienok, aby všetko v konkrétnom interiéri – od detailov až po celok –  zodpovedalo vašim špecifickým potrebám a požiadavkám. Jednoznačne je potrebné si na začiatku vyšpecifikovať hlavne očakávania.

Po schválení interiérovej štúdie začneme pracovať na realizačnom projekte, ktorý zahŕňa rozsah a celkový rozpočet na rekonštrukciu.  Podrobným popisom všetkých činností stanovíme plán realizačných prác. Vyčíslením hodnoty vytvoríme podmienky pre dôveru a korektnú spoluprácu.

Ako vzniká interiér

Postup pri príprave projektu interiéru sa skladá z niekoľkých fáz. Pozrime sa spolu na to ako jednotlivé fázy prebiehajú.

Ešte pred samotným začatím projektovania sa s Vami a Vašimi predstavami lepšie zoznámime. Interiér je veľmi osobné miesto, preto sa vždy snažíme porozumieť všetkým požiadavkám. My sami máme vlastný a jedinečný rukopis, ktorý prenášame do návrhov a preto sa budeme snažiť zistiť, či taký bude aj klientovi vyhovovať.

Zadanie

Budeme radi ak nám poskytnete na začiatok čo najviac informácii o priestore, ktorý budeme navrhovať. Ďalej nás bude zaujímať aký je Váš životný štýl, čo sa Vám páči a aký typ dizajnu a farieb preferujete. Kľudne si prineste aj ukážky interiérov.

ŠTÚDIA

Na základe poskytnutých informácii pripravíme návrh interiéru, ktorý bude zahŕňať realistické vizualizácie a základné technické riešenie. Počas procesu tvorby sme s Vami neustále v kontakte a zapracúvame prípadné pripomienky.

Nasleduje fáza realizačných príprav, ktorá zahŕňa prípravu realizačného projektu. Ten obsahuje detailné technické riešenie všetkých prvkov interiéru. Zabezpečíme priebeh samotnej realizácie a dohliadame na jej úspešné dokončenie.

REALIZÁCIA

Garancia spokojnosti

Zaručujeme, že nami zrealizovaný interiér bude zhodný s interiérovou štúdiou.

Pri realizácii sa zvyknú veci skomplikovať. U nás sa nemusíte obávať, že Vás na konci bude čakať nepríjemné prekvapenie. Celý proces máme pod kontrolou a vieme zaručiť, že zrealizovaný interiér bude presne podľa toho, na čom sme sa dohodli.

Zostaňte v spojení

Tel: +421 908 382 672

Email: ondrej.bukovec@gmail.com

Ružová 1359/47

960 01 Zvolen

Kontaktujte nás