„Dom sa musí páčiť všetkým. Narozdiel od umeleckého diela, ktoré sa nemusí páčiť nikomu."

Adolf Loss

Byť skvelými a posúvať hranice je pre nás iba začiatok cesty, nie cieľová stanica. Sami si zadávame ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Vieme totiž, že takýmto spôsobom sa pri ich napĺňaní dostaneme ďalej, ako sme pôvodne očakávali. Inovácie a držanie kroku s dobou  opakovanie nám slúžia na zdokonalenie už fungujúcich vecí nečakanými spôsobmi.


Aj keď nevieme, čo presne chcete a požadujete v úvode, snažíme sa pochopiť a vtesnať do Vašich požiadaviek a akýkoľvek problém vieme vyriešiť a popasovať sa ním. Snažíme sa predvídať chyby a problémy ktoré môžu vzniknúť, a následne ich plniť pomocou naších nástrojov a KNOW HOW, ktoré nastavujú nové štandardy. Neustále vyhľadávame zmeny a stále hľadáme nové oblasti, ktoré by sme mohli významne ovplyvniť a ponúknuť našim zákaznikom. Naša nikdy nekončiaca nespokojnosť s momentálnym stavom vecí je totiž hybnou silou všetkých našich aktivít...

Zostaňte v spojení

Tel: +421 908 382 672

Email: ondrej.bukovec@gmail.com

Ružová 1359/47

960 01 Zvolen

Kontaktujte nás