Dispozičné riešenie

Predstavte si miesto, kde trávite tie najcennejšie chvíle s ľuďmi, na ktorých Vám záleží. Už viac nemusíte snívať, my Vám ho vytvoríme.

Prečo dispozičné riešenie od nás?

V tejto fáze je dôležité vzájomné pochopenie nárokov a požiadaviek spolu s prepojením funkčných zón a nábytkových prvkov,  ktoré budú v priestore dominovať tak, aby sme zhmotnili Vaše predstavy do nového a originálneho interiéru.

Pri prestavbe bytu alebo domu je jednou z najdôležitejších vecí pre spokojné bývanie dispozičné riešenie celého užívateľného priestoru. Cieľom je maximálne využiť priestor, s čo najväčšou úžitkovou plochou, ponúknuť optimálne riešenia tak, aby výsledný projekt bol nielen moderný a útulný ale aj ekonomicky čo najvýhodnejší.

V prípade zmien v dispozícii je dôležité privolanie statika z dôvodu posúdenia nosných stien a vypracovanie statického posudku. Na základe posudku statika sa nám otvoria možnosti návrhu nového riešenia, čomu často predchádzajú búracie práce. Pre zaujímavosť uvádzame, že ak ste kúpili byt v pôvodnom stave aj so zariadením od realitnej kancelárie, máte možnosť požiadať realitku o vypratanie bytu na náklady realitnej kancelárie. Pred prestavbou je potrebné ohlásiť práce na miestny stavebný úrad v zmysle stavebného povolenia, či ohlásenia opravy alebo menších úprav. Netreba zabudnúť na Spoločenstvo bytov (ak je byt súčasťou vlastníkov bytov) a aj na susedov, ktorí musia byť oboznámení s dobou trvania a časom prác. Dobrým zvykom je ospravedlnenie za hluk a prašnosť.

Súčasťou navrhnutého riešenia je dispozičný projekt elektrických a vodovodných rozvodov, zahŕňa tiež podrobný položkový rozpočet, ktorý spolu s výkresovou dokumentáciou umožní zhotoviteľovi správne interpretovať Vaše požiadavky. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje celkové náklady na realizáciu projektu a zároveň zabezpečí elimináciu mimoriadnych nákladov, ktoré by mohli celkové náklady navýšiť.

Zameranie priestoru

Zameranie znamená presné určenie nového stavu dispozičného riešenia.  Pri prvej  konzultácii s vami  si  identifikujeme kapacitné a priestorové  možnosti vášho nového domova, ktoré prevedieme do elektronickej podoby.

Projekt obsahuje detailnú projektovú, výkresovú a textovú dokumentáciu dispozičného riešenia,  posudok statika a stavebné povolenie.

Ako vzniká interiér

Postup pri príprave projektu interiéru sa skladá z niekoľkých fáz. Pozrime sa spolu na to ako jednotlivé fázy prebiehajú.

Ešte pred samotným začatím projektovania sa s Vami a Vašimi predstavami lepšie zoznámime. Interiér je veľmi osobné miesto, preto sa vždy snažíme porozumieť všetkým požiadavkám. My sami máme vlastný a jedinečný rukopis, ktorý prenášame do návrhov a preto sa budeme snažiť zistiť, či taký bude aj klientovi vyhovovať.

Zadanie

Budeme radi ak nám poskytnete na začiatok čo najviac informácii o priestore, ktorý budeme navrhovať. Ďalej nás bude zaujímať aký je Váš životný štýl, čo sa Vám páči a aký typ dizajnu a farieb preferujete. Kľudne si prineste aj ukážky interiérov.

ŠTÚDIA

Na základe poskytnutých informácii pripravíme návrh interiéru, ktorý bude zahŕňať realistické vizualizácie a základné technické riešenie. Počas procesu tvorby sme s Vami neustále v kontakte a zapracúvame prípadné pripomienky.

Nasleduje fáza realizačných príprav, ktorá zahŕňa prípravu realizačného projektu. Ten obsahuje detailné technické riešenie všetkých prvkov interiéru. Zabezpečíme priebeh samotnej realizácie a dohliadame na jej úspešné dokončenie.

REALIZÁCIA

Garancia spokojnosti

Zaručujeme, že nami zrealizovaný interiér bude zhodný s interiérovou štúdiou.

Pri realizácii sa zvyknú veci skomplikovať. U nás sa nemusíte obávať, že Vás na konci bude čakať nepríjemné prekvapenie. Celý proces máme pod kontrolou a vieme zaručiť, že zrealizovaný interiér bude presne podľa toho, na čom sme sa dohodli.

Zostaňte v spojení

Tel: +421 908 382 672

Email: ondrej.bukovec@gmail.com

Ružová 1359/47

960 01 Zvolen

Kontaktujte nás