Autorský dozor

Predstavte si miesto, kde trávite tie najcennejšie chvíle s ľuďmi, na ktorých Vám záleží. Už viac nemusíte snívať, my Vám ho vytvoríme.

Prečo autorský dozor od nás?

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie a zároveň kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.

Realizácia na kľúč  spočíva v kompletnom zhotovení diela podľa realizačného projektu schváleného klientom, pod dozorom autora projektu.

Autor  kontroluje dodržovanie technických postupov, kvalitu prác, vyjadruje  sa k prípadným zmenám, ktoré je nevyhnutné vykonať v priebehu realizácie. Autor tiež interpretuje zhotoviteľovi prípadné sporné vysvetlenia v projekte a detaily tak, aby bol dodržaný realizačný projekt.  

Autor tiež dokumentuje projekt prostredníctvom foto-dokumentácie, pomáha pri výbere materiálov z hľadiska kvality, s ohľadom na finančné možnosti klienta.

Ako vzniká interiér

Postup pri príprave projektu interiéru sa skladá z niekoľkých fáz. Pozrime sa spolu na to ako jednotlivé fázy prebiehajú.

Ešte pred samotným začatím projektovania sa s Vami a Vašimi predstavami lepšie zoznámime. Interiér je veľmi osobné miesto, preto sa vždy snažíme porozumieť všetkým požiadavkám. My sami máme vlastný a jedinečný rukopis, ktorý prenášame do návrhov a preto sa budeme snažiť zistiť, či taký bude aj klientovi vyhovovať.

Zadanie

Budeme radi ak nám poskytnete na začiatok čo najviac informácii o priestore, ktorý budeme navrhovať. Ďalej nás bude zaujímať aký je Váš životný štýl, čo sa Vám páči a aký typ dizajnu a farieb preferujete. Kľudne si prineste aj ukážky interiérov.

ŠTÚDIA

Na základe poskytnutých informácii pripravíme návrh interiéru, ktorý bude zahŕňať realistické vizualizácie a základné technické riešenie. Počas procesu tvorby sme s Vami neustále v kontakte a zapracúvame prípadné pripomienky.

Nasleduje fáza realizačných príprav, ktorá zahŕňa prípravu realizačného projektu. Ten obsahuje detailné technické riešenie všetkých prvkov interiéru. Zabezpečíme priebeh samotnej realizácie a dohliadame na jej úspešné dokončenie.

REALIZÁCIA

Garancia spokojnosti

Zaručujeme, že nami zrealizovaný interiér bude zhodný s interiérovou štúdiou.

Pri realizácii sa zvyknú veci skomplikovať. U nás sa nemusíte obávať, že Vás na konci bude čakať nepríjemné prekvapenie. Celý proces máme pod kontrolou a vieme zaručiť, že zrealizovaný interiér bude presne podľa toho, na čom sme sa dohodli.

Zostaňte v spojení

Tel: +421 908 382 672

Email: ondrej.bukovec@gmail.com

Ružová 1359/47

960 01 Zvolen

Kontaktujte nás